Asking question for Bridge Set - Wraparound, Steel Studs

Product:
Bridge Set - Wraparound, Steel Studs